گالری

 

سخنرانی به عنوان نماینده معلمان باحضورمدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی- اردیبهشت95

http://s8.picofile.com/file/8280040400/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg

دیداربامقام معظم رهبری-معلمان نمونه استانی وکشوری92

http://s6.picofile.com/file/8203346434/rahbari.png

کلیپ دیداربا مقام معظم رهبری-اردیبهشت93

http://s6.picofile.com/file/8203346368/rahbari_2.jpg

بازدیدمعلمان نمونه خراسان رضوی ازموزه عبرت ایران

http://s3.picofile.com/file/8203346326/moze.jpg

دیدارباوزیرآموزش وپرورش جناب دکترحاجی بابایی-اسفند91

http://s3.picofile.com/file/8196059950/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1.jpg

دیدارباوزیرآموزش وپرورش دکترفانی دردیدارمعلمان نمونه-اردیبهشت92

http://s6.picofile.com/file/8196059700/IMG_0785.JPG

دیداراعضاء کمیته علمی همایش ملی فناوری اطلاعات ومدیریت دانش بامعاون استانداروفرمانداری شهرستان تربت حیدریه

http://s6.picofile.com/file/8196059776/1111.jpg

جلسه نمایندگان معلمان قطب شهیدبرونسی بامدیرآموزش وپرورش رشتخوار

http://s6.picofile.com/file/8196059500/DSC_1109.jpg

کلاس کارشناسی ارشدبادکترگلکار

http://s6.picofile.com/file/8196059800/20110924459.jpg

دیدارمعلمان نمونه 92باامام جمعه شهرستان

http://s3.picofile.com/file/8196065950/SAM_6697.jpg

سبد خرید